Autor: Juan Antonio Duro Moreno

Catedràtic d'Economia i director del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.

L’envelliment de la població constitueix una de les principals tendències sòcio-econòmiques dels països i àrees desenvolupades del mon. D’aquesta tendència,…