La patronal de les energies renovables de Catalunya reconeix que les Terres de l’Ebre és un dels llocs que millors condicions tenen per emplaçar centrals eòliques. En el programa el Mirador de Canal Terres de l’Ebre, el president d’Eolicat va explicar que la major intensitat de vent i l’existència de línies d’evacuació de la xarxa elèctrica fa que es concentrin més projectes que a qualsevol altre lloc de Catalunya.

En canvi, els sectors crítics amb el decret d’energies renovables asseguren que vent hi ha a tot arreu i que si es projecten parcs eòlics a comarques com la Terra Alta és perquè el sòl és més barat o perquè el territori té poca capacitat d’oposar-s’hi. Sigui com sigui, actualment la Terra Alta genera el 25% de l’energia eòlica de tot Catalunya i un de cada quatre aerogeneradors projectats a Catalunya, es situa a les Terres de l’Ebre. A les Terres de l’Ebre hi ha 49 projectes de parcs eòlics i suposen 291 aerogeneradors del 1.112 que es volen fer a tota Catalunya. És gairebé un de cada quatre.

“La Terra Alta reuneix aquestes característiques que fa que lògicament que els projectes vagin cap allà i no vagin cap a altres llocs on no hi hagi infraestructura elèctrica o sigui més complicat anar”, va assegurar Víctor Cusí, president d’EoliCat, l’associació eòlica de Catalunya. En canvi, els contraris al decret apunten que la massificació a la Terra Alta té a veure amb els preus baixos dels terrenys agrícoles, la població envellida i la falta d’alternatives econòmiques. “De vent en fa a tot arreu, igual que de sol, però en canvi veiem com els projectes apareixen només a determinats llocs”, va criticar Sergi Saladié, professor de Geografia de la URV  i assessor de la DO Terra Alta.

 

Periodista.