El ple de L'Ajuntament de Flix, celebrat el passat 10 de febrer, va aprovar inicialment l’expedient de declaració de divuit immobles ubicats a la Colònia Fàbrica com a Bé Cultural d’Interès Local. Els edifcis són els següents:

  1. Quartelillo o Quarter Vell Plaça Sant Jaume, 1
  2. Lo Casino C. Doctor Stroof, 1
  3. Cases per encarregats Pç. Doctor Müller, 1 – 11
  4. Cases dels tècnics Av. dels Til·lers, 2
  5. Edifici residencial Av. dels Til·lers, 1
  6. Casa del Director . . .