Quin és el nostre concepte de societat ideal? Cadascú de natros tenim una idea de com hauria de ser la nostra societat i dels canvis necessaris per a aconseguir-ho. Per això, la resposta a aquesta pregunta seria tan variada com persones hi ha al món. Però, malgrat les diferències, segurament trobaríem molts punts en comú pels quals lluitar. Volem una societat respectuosa amb les persones i amb l’entorn natural, en què tothom tinguem els mateixos drets, independentment dels trets que ens diferencien? Volem una societat amb oportunitats per a tothom? Estic convençuda que la majoria de persones respondríem que sí. I tenim al davant reptes enormes.

Viure en una societat en què cap persona se senti discriminada per raó d’origen, de sexe, d’edat o de qualsevol altra circumstància no és fàcil, però visibilitzar la diversitat és el primer pas per acceptar-la. Viure en una societat en què es posi en relleu la importància de l’educació a tots els nivells és complicat, però posar en marxa projectes educatius conjunts que impliquin a tots els sectors està a les nostres mans. Viure en una societat en què no es generi cap residu és segurament impossible, però començar per introduir petits canvis a casa, al lloc de treball o en espais d’oci és més que viable.

Assolir nous reptes com a societat és complicat, però no per això hem de deixar d’intentar-ho. Moltes vegades, quan intentem canviar o millorar certs aspectes de la nostra societat, tant a títol individual com col·lectiu, podem sentir-nos dir “tindràs faena per aconseguir-ho” o “hi ha coses que no canviaran mai”. I potser no els falta certa part de raó. Segurament, hem d’acceptar que hi haurà aspectes que canviaran poc o gens, o que haurem d’invertir molt de temps per aconseguir petits canvis. Però això no ens ha de fer perdre de vista l’objectiu final i hem de posar tots els nostres esforços per assolir els reptes que ens marquem.

I aquests canvis no seran possibles si no aconseguim que la majoria de la població se sumi a aquests canvis. Necessitem a totes i cadascuna de les persones que formen part de la nostra societat. No es tracta d’imposar idees, sinó de sumar gent i fer pinya pels objectius comuns que millorin la vida de tota la ciutadania. E. Galeano deia “Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites pot canviar el món”. I això és el que hem d’aconseguir entre totes i tots: canviar el nostre trosset de món.

Autor: