El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) d’aquest diumenge modifica l’ordre ministerial del 3 de maig que regula les condicions de transport en vehicles. La principal novetat és que a partir de demà, 11 de maig, les persones que visquin juntes en territori de fase 1 podran omplir totes les places d’un cotxe –sense el màxim de dues persones per fila de seients- i no caldrà que portin mascareta. Si algun dels viatgers no viu al mateix domicili, es mantenen les regles anteriors: dos per fila i amb mascareta. Pel que fa a les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, el BOE actualitzat també permet ara que dues persones que convisquin viatgin juntes sense mascareta. Les que no ho facin, en canvi, hauran de portar casc integral o mascareta.

Per a les motos d’ús compartit –per exemple, les de lloguer- serà obligatori l’ús de guants. No obstant això, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana accepta els guants habituals de motocicleta. Finalment, i en relació als taxis i VTC, es manté la prohibició d’utilitzar el seient del copilot, però es poden ocupar la resta de places disponibles per files –al complet- si els viatgers viuen junts sota una mateix sostre. Si no passa això, la normativa segueix com fins ara: dues persones per fila. En vehicles amb una sola filera de seients, com les cabines de furgonetes, es continua amb la mateixa regla: dues persones, però amb mascareta obligatòria.

Autor: