El veritable esperit del Nadal té alguna cosa a veure, sens dubte, amb la lluita per intentar ser millor un/a mateix/a i procurar fer millor l’entorn, el més proper i el més extens. I esta lluita implica plantar cara a moltes realitats nocives per a la persona, la comunitat i el medi. Per això, si volem actuar en positiu, paradoxalment, caldrà que moltes vegades diguem no.

No a les negacions de drets! No als epígons del feixisme i del nacionalcatolicisme! No als nerviosismes paralitzadors i emprenyadors, no a les neures atabaladores, no a la mala llet! No a l’egoisme, que només crea barreres! No als naufragis d’embarcacions carregades de persones que fugen de la guerra o la misèria! No a les polítiques econòmiques que fan als rics més rics i a tots els altres, més pobres! No a la neutralitat mal entesa, quan només amaga falta de compromís! No a les agressions constants a l’aire que respirem, a l’aigua que bevem i que ha de donar vida i a la terra que ens nodrix i ens sustenta! No al consumisme compulsiu! No a la mentida i a la corrupció! No a la desinformació interessada, i als programes i mitjans de comunicació que només s’alimenten de carronya! No a les imprudències a la carretera, que arriben a ser causants de molt de dolor! No a l’amiguisme i a totes les pràctiques que acaben generant greuges comparatius! No a tota classe d’armes, productes i artefactes que s’usen per a matar! No a l’odi i a la venjança! No a les substàncies narcotitzants! No a la mentida i la manipulació! No a la neciesa encegadora! No a les negligències que acaben fent mal! No a la indiferència i a la desatenció de necessitats! No a la pederàstia! No a l’explotació infantil, a l’explotació laboral, a l’explotació sexual i a tota classe d’explotació! No a qualsevol tipus d’abús! No a carregar els neulers als altres! No a considerar-se superior a ningú! No a atemptar contra les llengües! No a l’educació discriminant! No a la marginació per motius de procedència, d’idees, de sexe, d’orientació sexual o d’edat! No a tot allò que enterbolix les relacions entre les persones! No a tot allò que fa mal a la pròpia ànima i a la dels altres! No a la repressió, en qualsevol de les seues manifestacions! No a la laminació de llibertats! No a la violència en totes les seues formes i expressions, la masclista, l’econòmica, la psicològica, la que emana de les estructures de poder, la practicada sobre col•lectius, la practicada entre persones…, perquè totes les violències són nefastes i inhumanes! No al silenci davant de qualsevol injustícia i de qualsevol atemptat contra la llibertat!

No a no sé quantes coses més que em regiren l’estómac i l’ànima només de pensar-hi. I a vosaltres també, n’estic segur. Per això este text no queda tancat, sinó que resta obert perquè hi afegiu, ni que siga mentalment, totes aquelles coses a què diríeu no des d’un profund esperit de veritable Nadal.

Filòleg i historiador.