Aquesta activitat, que s’iniciarà a partir del juny per al qual ja estan tancades les primeres reserves ha d’impulsar el turisme nàutic i generar activitat econòmica en el municipi i en el territori.