Després d’un cicle de xerrades amb diferents especialistes, Flix ha constituït el grup promotor de la primera comunitat energètica municipal. Com bé remarca un dels impulsors, Vicenç Alegre, la iniciativa va sorgir del Consell Local per la República arrel de la necessitat de donar la potestat en la matèria a la ciutadania.

Els objectius principals es basen en la promoció de les instal·lacions d’autoconsum tant de particulars com de col·lectius de manera que es puguin desprendre dels grans monopolis, fet que suposarà un benefici tant econòmic com mediambiental gràcies a l’estalvi al generar energia per un mateix. A més, comprar instal·lacions conjuntes és un altre dels principals objectius, i es que la comunitat es planteja adquirir un terreny de forma col·lectiva i fer un parc fotovoltaic per subministrar al municipi així com incentivar que la majoria dels veïns instal·lin plaques fotovoltaiques per abastir els seus consums.

Una altra de les funcions de la comunitat energètica serà coordinar totes les iniciatives que es belluguin, com es el cas de la coberta del Pavelló poliesportiu de Flix.  En els propers dies el grup promotor es reunirà per a definir les funcions de la comunitat energètica i dels socis, la configuració jurídica, les fonts de finançament i el repartiment de beneficis.

Els impulsors de la comunitat energètica insisteixen que la transició energètica al país l’han de liderar els ciutadans i no dependre de macroprojectes particulars.