L’empresariat de les Terres de l’Ebre ha percebut una baixada en la producció dels seus negocis durant l’any 2020 a causa de la pandèmia. Són dades que ha reunit la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili a través del que anomenen un ‘Índex de Clima Empresarial’.

És el primer cop que l’estudi, actiu des de l’any 2015, registra una baixada en aquest paràmetre. Els participants han valorat també aspectes com l’ocupació, els preus, la competitivitat en el mercat o la inversió en innovació entre l’1 i el 3; 1 si ha disminuït, 2 si s’ha mantingut i 3 si ha augmentat.

La producció, la més afectada

La producció, amb una puntuació mitjana d’1,6, ha disminuït considerablement i per primer cop des que va començar l’estudi l’any 2015. El turisme ha esdevingut el sector més afectat, mentre que la construcció, s’ha mantingut. L’any 2021, els empresaris auguren, però, la pujada més important d’aquesta dada des de fa sis anys amb un 2,6 de puntuació.

L’ocupació, segons els empresaris, s’ha mantingut, amb un 2,1 de puntuació, i les expectatives també apunten a una tendència a l’alça, amb un 2,4. Novament el turisme ha estat el sector més afectat, mentre que l’agroindústria i el sector primari han anat a l’alça.

Els preus s’han mantingut estables i la competitivitat en el mercat ha disminuït, en menys mesura en l’àmbit català, però sent important fora de la Unió Europea. En era de pandèmia, però, la innovació ha quedat greument endarrerida.

Pel que fa a la percepció sobre l’afectació politicosocial, un 60% creuen que no reverteix sobre l’ocupació, però sí que té un impacte negatiu, segons un 52% dels enquestats, sobra la facturació.

 

Autor: