400 propietaris es poden veure afectats pel canvi de Domini Públic entre el Fangar i Riumar

El municipi de Deltebre, d’11.500 habitants, ha posat en marxa aquests últims dies una mobilització general dels seus veïns i entitats, per aconseguir reunir centenars o milers d’al·legacions amb un objectiu molt clar: aturar el Pla de Protecció del Delta de l’Ebre que el Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) té en exposició pública fins al pròxim 6 d’abril, i canviar-lo per un altre que tingui en compte el que proposa el Pla Delta publicat fa mesos per la Taula de Consens, de la que també hi forma part el mateix ajuntament de Deltebre.

La pàgina web de l’ajuntament (https://deltebre.cat/pla-de-proteccio-del-delta-de-lebre/) ha inclòs recentment fins a quadre models de document d’al·legacions per materialitzar aquesta protesta, que s’afegeix a una altra que ja té confrontats l’Ajuntament i Costes: la paralització del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), precisament perquè l’organisme gestionat per l’ampostí Antoni Espanya ha fet un informe desfavorable per la planificació en la zona en qüestió, la costa de Deltebre.

Pel que fa a les al·legacions que ara s’han començat a recollir, destaca que en la primera, enfocada a la ciutadania en general, també s’accepten signatures de veïns de fora del municipi. Les altres van dirigides als sectors productius i associacions municipals, i els dos últims documents estan preparats per als propietaris de sòl agrícola, i per als d’habitatges i sol d’interès turístic.

Els documents són molt contundents i mostren un rebuig frontal a les propostes del pla de l’estat, elaborat pel CEDEX. Totes les al·legacions coincideixen en demanar “modificacions” a la proposta actual, i “inversions” i “alternatives” en direcció “oposada a les propostes” presentades. Demanen mesures encaminades a “salvaguardar la morfologia del delta” i la “supervivència” dels seus veïns. I un tema clau: “que es respecte l’actual delimitació del Domini Públic Marítim-Terrestre” (DPMT), que en el cas de Deltebre pot afectar mig miler de propietaris.

El gruix dels quatre models d’al·legacions és pràcticament igual, però es personalitzen diferents aspectes. El dels sectors productius demana “garantir un futur digne”, mentre que el dels propietaris de sòl agrícola incideix en què “es retire” l’actuació que afecta la superfície de reg. I el dels propietaris d’habitatges i sol turístic, que hi hagi “actuacions per a la protecció del sòl urbà” i de “la propietat privada”. I en tots els casos apel·len a què el Miteco faci cas al que proposa la Taula de Consens.

La redacció dels escrits contempla expressions com les següents: “el Pla és una agressió directa”, no ha valorat “la supervivència social”, “es produeix una injustícia sense cap tipus d’escrúpol”, “ens sentim desemparats, sols, abandonats, despullats, tristos i sense inversions”, és “una discriminació absoluta”, i deixa el municipi davant “una manca de seguretat jurídica” que sembla flagrant.

Aquesta inseguretat jurídica té a veure amb el fet que el MITECO ha presentat un pla, de 650 folis (seixanta principals, més els annexos), “com un pla de plans, un full de ruta”, tot obrint un procés de participació pública en el que es poden presentar “aportacions, suggeriments i comentaris”, però que segons la Taula de Consens, “no té valor jurídic-administratiu”. Això els va comunicar el secretari d’Estat Hugo Morán.

Sigui com sigui, la recollida massiva de documents en contra inclou el terme “al·legacions”, afegint-hi també el concepte “observacions”, tots junts per sol·licitar l’empara davant l’estat, enmig de la confusió que ara mateix existeix en aquest tema clau. Sembla clar que la confiança entre les dos parts s’ha perdut. L’alcalde de Deltebre porta setmanes trucant a Madrid, per intentar desbloquejar la paralització del PGOU, però els representants de costes no es posen al telèfon.

El web de l’ajuntament informa que els escrits es poden presentar a la mateixa casa consistorial (de dilluns a divendres en horari de matí), al Consell de Riumar (en divendres i els caps de setmana), al Centre Esportiu del Delta, i també a la seu de la Comunitat de Regants de l’esquerra de l’Ebre. I és que, de forma paral·lela, diverses entitats municipals també s’han mobilitzat per aprovar el suport a aquesta mobilització general, com la mateixa junta rectora del parc natural del delta de l’Ebre, convocada per aquest divendres.

Segons fonts municipals, si es trasllada al cadastre de Deltebre la línia que l’estat marca als seus mapes per aplicar la nova DPMT (delimitació del Domini Públic Marítim-Terrestre), queden afectades “422 parcel·les, 394 propietaris, 137 construccions, i 400 hectàrees”. És una línia que penetra “una mitjana de 500 metres, i de 600 metres en algun punt”, terra endins del terme municipal. Afecta una llarga franja que va des de Riumar al Fangar, amb grans afectacions a les zones de la finca de Bombita, bassa de l’Arena i zona de ‘Niño Perdido'”.

Sobre aquesta zona, el Pla Delta presentat per la Taula de Consens feia aquesta petició en el seu document: “Es requereixen actuacions urgents que aportin solucions a curt termini, i que permetin recuperar una amplada de platja suficient i millorar la capacitat de resposta dels sistemes naturals. Aquest sector pot ser propici per a l’assaig de mesures estructurals a l’interior del mar que redueixin la força incident dels temporals i que haurien iniciar-se de forma urgent”.

 

Mapa que apareix a la pàgina 317 del PPDE del MITECO, on la línia negra marca com el Domini Públic Marítim Terrestre guanyarà una mitjana de 500 metres terra endins des de Riumar fins el Fangar.

 

Mapa del padró municipal de l’Ajuntament de Deltebre on es veuen les 394 propietats que es veurien afectades, començant per 90 habitatges ja construïts a la part oest de la urbanització de Riumar.

Autor: