Catalunya ja té registrats 95.851 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) amb un total de 704.561 treballadors que hauran d’anar a l’atur temporalment, segons les últimes dades actualitzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En les últimes hores, s’han registrat 273 treballadors més i 43 empreses han presentat un expedient temporal. El 93,9% dels procediments s’han registrat al·legant una causa de força major, que inclouen el 85,6% dels treballadors afectats. Els treballadors inclosos en un expedient temporal ja representen més del 20,42% de la població ocupada a Catalunya, que és de 3,45 milions de persones, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre de 2020.

Barcelona continua sent la demarcació amb més expedients amb 69.903 ERTO i 553.749 persones. Les comarques gironines han rebut 10.782 expedients per a 67.666 treballadors. A Lleida n’hi ha 5.298, amb 29.941 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.580 empreses han registrat expedients amb 43.876 afectats, mentre que a les Terres de l’Ebre el balanç és de 2.288 expedients i 9.329 persones afectades.

Per comarques, el Barcelonès es manté com la comarca més afectada, amb 31.725 expedients i 240.482 persones a l’atur de forma temporal. En segon lloc hi ha el Vallès Occidental (10.271 empreses i 90.093 treballadors afectats) i en tercera posició hi ha el Baix Llobregat (8.995 expedients i 94.714 persones afectades).

Pel que fa a les activitats econòmiques, el sector serveis acumula el 81,49% dels ERTO a Catalunya, amb un total de 78.108. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, més de mig milió de persones (500.164) vinculades al sector terciari s’han quedat sense feina de forma temporal. Pel que fa a la indústria, els expedients ja arriben als 8.091 i el nombre de persones afectades és de 138.152. Per altra banda, la construcció suma 7.718 ERTO i 45.187 treballadors a l’atur temporal, mentre que l’agricultura ha registrat 694 expedients i ha vist com 3.958 persones es quedaven sense feina de forma temporal.

Si es tenen en compte les divisions econòmiques, segueixen destacant les activitats relacionades amb el servei de menjar i begudes. En aquest àmbit, 19.070 empreses han presentat expedients que han afectat un total de 108.302 empleats. A continuació es troba el comerç al detall –sense tenir en compte la venda de vehicles de motor-, amb 12.590 ERTO i 56.141 treballadors afectats. Finalment, les activitats relacionades amb els serveis a altres persones sumen 6.849 expedients i 18.510 persones afectades.

Autor: