Des de Sant Jaume d’Enveja, el doctor Canício va tenir un paper clau en la lluita contra el paludisme, la malaltia que va assolar la població del Delta de l’Ebre durant el segle XIX i la meitat del segle XX. El Museu de les Terres de l’Ebre acaba de presentar la cessió i la restauració del seu fons.

El doctor Canício (nascut el 1898 a Sant Carles de la Ràpita) va exercir de metge a Sant Jaume d’Enveja, a partir del 1923 i fins a la seva mort el 1961. Amb 25 anys es va fer càrrec del dispensari mèdic de la població, on passava consulta mèdica i també es dedicava a investigar científicament l’eradicació del paludisme, la malaltia que va assolar la població del delta de l’Ebre, durant el segle XIX i la primera meitat del segle XX. La lluita antipalúdica als deltes de l’Ebre i el Llobregat va ser una de les principals activitats sanitàries desplegades per la Mancomunitat de Catalunya (1915-1921); llavors es van establir les bases i els mitjans que van permetre eradicar-hi la malaltia a principis de la dècada del 1950.

El 2017,  Miquel Oliveras Gisbert i Ildefonso Oliveras Gisbert, hereus i néts del doctor en medicina Ildefonso CanÍcio García van cedir al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, en concepte de dipòsit indefinit, el llegat material de caràcter científic del seu avi; prèviament, el 2017, el Museu els va entrevistat en treball de camp, va inventariar els béns del llegat i en va fer la seva documentació museística. El llegat material del doctor Ildefonso Canicio, cedit al Museu de les Terres de l’Ebre pels seus actuals descendents, està directament relacionat amb aquesta tasca científica catalana, i és el fruit de la seva feina individual, desenvolupada a un alt nivell, tot i les limitacions pròpies de la seva època i també del gran aïllament de la zona en aquell moment.

Dóna una idea de la importància d’aquest fons, el fet que encara a partir de les seves preparacions amb mostres de sang que contenen els paràsits de la malària, l’Institut de Medicina Evolutiva i la Universitat Pompeu Fabra han pogut recuperar dades genètiques dels paràsits ‘lasmodium vivax’ i ‘Plasmodium falciparum’, els principals causants d’aquesta infermetat, que no va ser eradicada a Europa fins a mitjan del segle XX. Aquestes recerques han permès establir quines de les soques europees del patogen provenien del subcontinent índic i quines es van introduir amb la colonització d’Amèrica. Aquest 2018, una part d’aquest llegat material del doctor Canício, concretament 10 làmines emmarcades, algunes de molt gran format, realitzades a mà per ell mateix, amb tintes de diferents colors, han estat restaurats per la restauradora Mª Torta en el marc del programa anual d’activitats del Museu de les Terres de l’Ebre i ha comptat amb una subvenció per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles atorgada pel Departament de Cultura.

Periodista.