Ja és en marxa la construcció d’un nou tram de carril bici a Tortosa. Concretament, un vial de 400 metres de llargada que discorre de manera paral·lela al pont del Mil·lenari. Aquest tram suposa, a la pràctica, la unió de l’antiga Via Verda de la Vall de Safan amb el camí natural que connecta amb el Delta.

Els treballs se centren a una zona, fins ara sense desenvolupar, entre el Camí del Mig (a la connexió amb el pont) i l’àrea d’estacionament d’autocaravanes situat al costat del riu. Fa pocs mesos l’Ajuntament ja va habilitar un carril bici a tocar del grup del Temple i ara aquests treballs permetran completar la ròtula d’unió amb el carril existent pel passeig de Ribera. Actualment, Tortosa té 12 quilòmetres de carril bici a l’interior del nucli urbà.