L’empresa SERCOSA participarà en la propera Assamblea General de la PDE. A més organitzarà unes jornades tècniques per tal de contrastar estudis sobre els possibles efectes de la construcció de tres nous assuts al riu Ebre. Una iniciativa que per als responsables de SERCOSA potenciaria el desenvolupament econòmic al voltant del riu i que de passada evitaria la possible detracció de cabals en un futur.