El debat sobre la gestió de les escombraries i la retirada de la simbologia franquista van ser dos dels punts que més crispació va crear al ple de Tortosa. El govern municipal però va recordar que no s’oposa a la retirada, sinó que està a expenses de la resposta dels governs català i espanyols sobre el catàleg que va elaborar.

D’altra banda, el ple de l’Ajuntament de Tortosa ha aprovat, en la sessió plenària del mes de setembre, autoritzar l’operació de crèdit a llarg termini a l’Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSP) per un import de 400.000 euros. És el crèdit anual que l’Ajuntament autoritza per tal que l’EMSP dugui a terme el pla d’inversions aprovades pel Consell d’Administració.

Tal com ha explicat l’alcaldessa, Meritxell Roigé, les inversions d’aquest 2019 per part d’Aigües de Tortosa es divideixen en tres grans eixos: un dedicat a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’aigua potable de la ciutat i dels cinc pobles del municipi, en la que s’inclouen l’adquisició de noves bombes així com la renovació de diverses xarxes; un segon que consisteix en la renovació integral de l’estació de bombament situada al parc municipal; i un tercer que correspon a la millora del sector hidràulic de Mig Camí, el qual ha sofert un important creixement durant els últims anys pel que fa al consum d’aigua potable.

D’altra banda i pel que fa a les nou mocions dels grups municipals sotmeses a votació, se n’han aprovat sis. S’ha aprovat per unanimitat la moció de Ciutadans per demanar la implantació d’un pla director del manteniment de clavegueram i la seua immediata aplicació en la neteja d’embornals per evitar inundacions, bassals i proliferació de plagues; així com la proposta consensuada entre els grups municipals de Ciutadans i Movem per demanar la correcta gestió de les colònies de gats i habilitar la partida pressupostària per sufragar les despeses fetes per l’Associació Progat Tortosa. També per unanimitat s’ha aprovat la moció d’ERC per reclamar l’empresa adjudicatària a complir el contracte del servei de recollida de residus i neteja viària al municipi; i la moció de Movem per impulsar la consolidació i recuperació de la torre, el poblat, l’església i la pila baptismal medievals de Fullola.

El ple també ha aprovat les mocions del PSC per a un control més eficient i efectiu de la plaga de la mosca negra, i la que reclama a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals una adequada cobertura informativa de Tortosa i les Terres de l’Ebre.

Per últim, el ple ha rebutjat les mocions de la CUP sobre simbologia franquista, i per crear una escola bressol municipal; així com la moció d’ERC que demana que el complex de l’antic Sant Josep es destini a l’Escola de Cuina de les Terres de l’Ebre.