L’Ampolla ha inaugurat un nou dispositiu DEA (Dispositiu Extern Automàtic) connectat a la xarxa del 112, situat al passeig de l’Arenal. A més a més, també ha canviat d’ubicació i ha connectat a la xarxa del 112 el dispositiu que hi havia a la plaça González Isla. La nova ubicació, que es troba al mig de la plaça, és més visible i cèntrica, fet que permet que en cas d’haver-se d’utilitzar el DEA, aquest sigui més accessible.

La inauguració del nou dispositiu DEA i la connexió al 112 de l’altre desfibril·lador s’emmarquen en el Pla Plurianual 2018-2020, signat entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el SEM, per ampliar i millorar la xarxa de desfibril·ladors DEA del municipi, amb la finalitat de què l’Ampolla esdevingui un territori cardioprotegit.

El Pla preveu que en el termini d’un any s’instal·lin nous dispositiusconnectats al 112, que es posin en via pública els que hi ha actualment a l’interior d’edificis i que tots els DEA que hi ha al municipi estiguin connectats al 112. Per al 2020, hi ha previst la col·locació dels dos dispositius de les instal·lacions esportives a l’exterior dels edificis i la seva connexió al 112.