Els jocs de taula no només serveixen per divertir-se, sinó també per aprendre a resoldre problemes aplicats a la vida real. L’agència per al desenvolupament de les empreses de la Generalitat, Acció, promou tallers amb Pimes que fan servir la metodologia del gaming. Aquest dimarts, van organitzar una sessió amb vint empresaris ebrencs dedicada a la innovació.

El joc que van fer servir era el Binnakle, amb el qual els participants han de intentar ser creatius i trobar idees per resoldre els problemes que es plantegen. Des d’Acció, volen apropar aquestes jornades a les petites i mitjanes empreses del territori per tal que tinguin les mateixes oportunitats que altres zones de Catalunya.

Periodista.