A Amposta, el PSC ha alertat de la manca de manteniment dels passos de vianants que, diuen, generen situacions de risc. Per això al proper ple demanaran un pla de manteniment que s’estengui també als carrers. Des d’un dels passos de vianants de l’avinguda Catalunya, el PSC ha reclamat que es millori la senyalització, tant horitzontal com vertical. També recorda que, d’acord a les recomanacions d’Eurotest Auditoria Europea, s’haurien d’ampliar les voreres, millorar-ne l’accessibilitat i prohibir aparcar darrere un pas de vianants. Els socialistes també insten a començar a implantar a les zones de més risc valises d’il·luminació o mesures anomenades ‘intel·ligents’ per augmentar la seguretat vial.

“Hem detectat que hi ha molts d’ells amb il·luminació insuficient per estar allunyats de les lluminàries o amb poca visibilitat per objectes del mobiliari urbà, vehicles estacionats, vegetació,  parades d’autobús, accessibilitat  i un llarg etcètera. Tot això fa que es limiti la seguretat dels vianants per part dels conductors de vehicles”, assegura el portaveu socialista Francesc Miró. “Els passos de vianants requereixen d’un manteniment periòdic que evidentment no s’està fent. Per tant, reclamem a l’alcalde que emprengui mesures immediates en el manteniment periòdic de tots els passos. És necessari millorar la senyalització, horitzontal i vertical, revisant-los  i mantenint-los  en bones condicions. Els passos de vianants han de ser segurs, seguint  les recomanacions d’ Eurotest Auditoria Europea sobre passos de vianants, que obliga a un manteniment sistemàtic, prohibir aparcar darrera d’un pas de vianants, ampliacions de vorera i vorades, complir amb l’accessibilitat universal…”, afegeix.

Per incrementar la visibilitat i la seguretat, els socialistes ampostins també proposen incloure missatges en alguns dels passos de vianants, amb la  col·laboració dels alumnes de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta.