El director de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre destaca que, “si a través d’aquests llibres, a més de donar difusió del fons de l’arxiu dels fotògrafs, aconseguim que es pugui veure la societat d’aquella època sota els seus ulls, millor”.

Segons Curto, “La nostra intenció és fer un llibre un cop a l’any. De fet, ja tenim molt embastat el següent número i seguirem fins a les 10 edicions, si l’editorial continua donant-nos suport”.