La casa està afectada per una resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) i el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, que la declara il·legal per estar construïda en un espai natural protegit. La família ha lliurat una batalla legal per demostrar que la casa estava construïda abans de la creació del Parc Natural dels Ports i que només s’hi ha fet una ampliació.

Des del 2006, amb la instrucció dels Agents Rurals que es van resoldre per via judicial penal per delictes sobre l’ordenació del territori, relacionats amb la construcció en espais naturals protegits,  la familia defensa que la casa ja existia abans que la zona formés part de l’àmbit de protecció del Parc Natural dels Ports i només s’hi hauria dut a terme una ampliació.

Segons ha assegurat Ruben Hernández, fill dels dos propietaris, van presentar fotos i vídeos peritats al Departament de Territori i Sostenibilitat que demostraven aquesta afirmació però no s’haurien acceptat, al·legant que l’obra no estava acabada perquè posteriorment es va posar l’envellidor de ferro forjat de la xemeneia i s’hauria finalitzat un petit tram de la vorera perimetral. 

Hernández ha denunciat que l’administració ha comés una “negligència” en seguir endavant amb la sentència però només amb la dona com a part afectada i amb la prescripció del delicte per part de l’altre propietari. També ha assenyalat que, en aquests 17 anys que s’ha allargat el procediment, els errors per part de l’administració s’han anat “acumulant” i ha avisat que “no es quedaran de braços creuats” mentre els “tiren la casa a terra”. En aquest sentit, prepara una demanda per demanar compensacions a qualsevol “error” que s’hagi produït en el procés administratiu d’aquesta ordre.

Com han argumentat en els seus recursos judicials, la família Hernández considera que, més enllà de la prescripció a mitges de la sentència, també hauria prescrit l’ordre d’enderroc que data de l’any 2008 i hauria ratificat el TSJC l’any 2009. També denuncien que no s’ha iniciat el procediment d’execució subsidiària per part de Territori i Sostenibilitat, sinó que s’ha requerit directament l’accés a l’habitatge sense “incoar formalment el procediment”. Els lletrats del matrimoni han assegurat, a més a més, que el projecte tècnic de l’enderroc tampoc estaria aprovat definitivament. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJasLi8SHh8

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez