L’IPC ha pujat tres dècimes aquest mes d’agost al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre situant l’índex interanual en el 3,6%, segons les dades que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’increment de la inflació a la província, que encadena el segon mes consecutiu de pujada aquest estiu, ha tingut com a principal protagonista, amb una pujada de l’1,9%, el capítol de l’habitatge, l’aigua i, particularment, l’electricitat. També s’han incrementat en sis dècimes els preus de l’oci i la cultura. Al cantó contrari, els preus de l’alimentació i begudes no alcohòliques baixen dos dècimes. La resta de capítols presenten variacions inferiors a les registrades el passat juliol.

Autor: