Quan arriba el setembre, esperem, per diferents motius que comenci el proper curs escolar. Però, com ho esperem ara? En incertesa, però, en el meu cas, sense perdre la il·lusió per elles i ells de trobar-se amb els companys i companyes, amb el professorat, de tenir nous aprenentatges…

Es vol continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i que es garanteixi la funció social de l’educació, i que estem fent com a societat?

Quan et llegeixes en deteniment el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia publicat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de data 3 de juliol de 2020, que busca l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat, te n’adones que en teoria tot està molt bé (els grups de convivència i socialització molt estables, per exemple, que l’altre dia un professora m’ho explicava en la seguretat que aniria bé), però com seran d’efectives les mesures a la pràctica quan tot pot canviar d’un dia a un altre en el context epidemiològic? El que considero, que és imprescindible és la col·laboració de tots els integrants de la comunitat educativa, incloses per suposat, les famílies.

T’arriben articles d’opinió diversos: de les decisions polítiques, del professorat, dels sindicats, de pares i mares… i que situen la realitat en un context “idíl·lic”, o que utilitzen un to crític, negatiu (context catastròfic), i al final, com sempre, dius prou i et centres a pensar per tu i pel teu entorn pròxim.

El dret a l’educació és un dret humà fonamental reconegut per la Declaració universal de drets humans, però, també és una part essencial del procés de socialització, que dóna eines i coneixements per viure en la societat. S’ha de garantir l’educació a les generacions presents i com tenim un context incert, canviant… és necessari que es permeti que tots els intervinents en l’educació hi siguin i s’eviti, sentir opinions del professorat dient que tot s’ha fet (gestió política) de cara a la galeria, veure equips directius i professorat molt preocupats i “estressats”, que no hi hagi professors/es disponibles per al proper curs, pares i mares que es plantegen no portar als seus fills/filles a l’escola, dirigents polítics que diuen que sancionaran a les famílies que no portin als menors a l’escola… Ens hi juguem al meu entendre massa, per no evitar aquesta crítica que no porta enlloc, neguit i por.

Com es recull a la introducció del Pla cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. Es destaca la higiene de mans com a mesura de prevenció personal més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent, i no em cansaré de repetir-ho: renteu-vos les mans!!

Al mateix Pla s’indica que el Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de l’inici de curs mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de la Covid-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. Que així sigui!!

Per altra banda, per a les famílies ens demanen el compromís a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. S’ha de fer! Si els nostres fills/es es troben malalts no els portaríem, fem el mateix si presenten símptomes!!

Al centre escolar se li demana un pla d’organització definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre. El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació següent: organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre; organització de grups d’alumnes professionals i espais; organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides; pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de la Covid-19 i pla de ventilació, neteja i desinfecció. Espero poder-lo llegir aviat dels centres pròxims!!

Tindrem un inici del curs escolar 2020-2021 excepcional, implica l’entrada a l’escola i altres centres d’ensenyament dels nostres xiquets després de quasi sis mesos que es van tancar, una entrada molt necessària! Seguim les instruccions, siguem responsables i no tinguem por. Com sempre és fàcil parlar…

Advocada i mediadora a CASTELL MARTINEZ, ASSOCIADES