Catalunya ha registrat en les darreres 24 hores 69 nous ERTO que afecten 669 treballadors més, segons ha informat aquest dissabte el Departament de Treball, Afers Socials i Família. Des de l’inici de la crisi sanitària per la covid-19, la Generalitat ha rebut 97.130 expedients que afecten 714.895 persones. Els ERTO per força major representen el 93,6% del total i afecten el 84,9% dels treballadors. A la demarcació de Barcelona s’han presentat 70.934 ERTO que han afectat 562.308 persones; a la de Girona s’han registrat 10.898 que afecten 68.401 persones; a la de Lleida s’han fet 5.346 expedients i hi ha 30.218 afectats; a la de Tarragona 7.652 expedients i 44.611 afectats i a les Terres de l’Ebre 2.300 expedients i 9.357 persones afectades.

Pel que fa a les comarques, el Barcelonès es manté com la més afectada, amb 32.241 expedients i 243.428 persones a l’atur de forma temporal. A continuació es troben el Vallès Occidental, amb 10.428 empreses i 91.646 treballadors que hauran d’anar a l’atur temporal, i el Baix Llobregat, amb 9.101 expedients i 96.537 persones afectades.

Per activitat econòmica, el sector serveis acumula el 82,3% dels ERTO a Catalunya, amb un total de 79.987 procediments. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, més de mig milió de persones, concretament 504.573, vinculades al sector terciari s’han quedat sense feina de forma temporal. Pel que fa a la indústria, els expedients ja superen els 8.355 i el nombre de persones afectades és de 143.272. Per altra banda, la construcció suma 7.813 ERTO i 45.637 treballadors a l’atur, mentre que l’agricultura ha registrat 706 expedients i ha vist com 3.984 persones es quedaven sense feina de manera temporal.

Si es tenen en compte les divisions econòmiques, segueixen destacant les activitats relacionades amb el servei de menjar i begudes. En aquest àmbit, 19.163 empreses han presentat expedients que han afectat un total de 108.590 empleats. A continuació es troba el comerç al detall –sense tenir en compte la venda de vehicles de motor-, amb 12.681 ERTO i 56.423 treballadors afectats. Finalment, les activitats relacionades amb els serveis a persones sumen 6.884 expedients i 18.588 persones afectades.

Autor: