L’ajuntament de Tortosa es posa a treballar en promoure la perspectiva de gènere en tots els àmbits on té competències i, fins i tot, en la vida social de la ciutat. El pla de polítiques de dones 2018 – 2021 promourà un paquet d’accions dividits en set eixos: sensibilització de les polítiques de gènere, educació, benestar social, espai urbà, cultura i esport, immigració i lluita contra la violència de gènere.

Entre les polítiques que destaquen, hi ha nous protocols per prevenir la violència masclista, la creació d’un grup d’ajuda mútua entre dones que n’ha estat víctimes i la millora en la coordinació entre administracions.

El pla inclou campanyes de sensibilització, impuls econòmic per iniciatives que promoguin la igualtat, reconèixer figueres femenines històriques en el nomenclàtor, o la millora dels protocols contra l’assetjament sexual que es produeix en l’àmbit de la nit i les festes populars.

Periodista.