L’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació i la de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta treballen conjuntament per implementar el nou pla social d’ajut a persones en situació o risc d’exclusió social del municipi.

Un pla que contempla la creació de 30 llocs de treball en aquest segon semestre de l’any. L’Ajuntament, tal i com es va aprovar en el pressupost del 2016, hi destinarà 120.000 euros. Dilluns 11 de juliol, la Junta de Govern Local del municipi va aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir aquests llocs de treball. En concret es convocaran sis llocs de peó de neteja viària, quatre de peó de neteja d’equipaments municipals, deu d’obra pública, vuit de serralleria i pintura i dos d’encarregats d’obra.

Tots els contractes seran de 37,5 hores setmanals i tindran un sou brut de 850 euros, més Seguretat Social. “Volem allunyar-nos de les ajudes socials que només representen una subvenció econòmica; enlloc d’això, crearem llocs de treball perquè aquestes persones en situació o risc d’exclusió es guanyin un sou dignament“, explica l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs “En total seran 90 mesos de feina, que es distribuiran en contractes d’entre 1 i 5 mesos en funció de les necessitats de cada persona, perquè molts usuaris de Serveis Socials, treballant un parell de mesos, ja poden solucionar la seva situació“.

Ara es publicaran les bases del procés de selecció d’aquests trenta llocs de treball, “que serviran també per intensificar la neteja de la ciutat i cobrir vacances de la brigada municipal“. Per a presentar-se a algun dels llocs de treball s’han de complir uns requisits generals com tenir més de 16 anys, estar en situació legal d’atur i inscrit al SOC, no patir cap malaltia que impedeixi el desenvolupament de les funcions, no estar inhabilitat per sentència ferma per a les funcions públiques i tenir els requisits per al lloc de treball que s’opta.

També s’ha d’haver estat empadronat per un període mínim de dos anys, no haver participat en cap pla d’ocupació públic durant els darrers sis mesos i estar inscrits a la Borsa de Treball municipal amb una antiguitat mínima de manera ininterrompuda de sis mesos. A més a més, només podrà participar-hi un membre per cada unitat familiar.

El procés de selecció es farà per sistema de concurs que consistirà d’una banda, en la valoració dels mèrits al·legats pel que fa al perfil professional i els criteris socials, i de l’altra banda, en una entrevista. Hi haurà diferents criteris de baremació que inclouen aspectes com les càrregues familiars, la durada a l’atur o si es  percep algun  subsidi o prestació. Serveis Socials i Polítiques Actives d’Ocupació emetran, cadascuna de les àrees, un informe per a cada candidat. Aquests plans complementen tots els contractes que des de l’Ajuntament s’han anat fent al llarg de l’any: 9 plans d’ocupació del SOC per a persones majors de 45 anys, 5 per a persones que cobren l’ajuda PIRMI, 20 per a Fem Ocupació per Joves i 90 Joves per l’Ocupació, a més dels de col·laboració social.