La crisi del coronavirus ha tingut un impacte més pronunciat en el mercat de treball català que en la resta de l’Estat. Catalunya ha tancat el 2020 amb un increment de l’atur del 28,2% interanual, per sobre del 22,9% registrat a Espanya. “L’economia catalana té un major dinamisme, però també una atomització més gran de la que tenen altres territoris en el conjunt de l’Estat. Alhora, la crisi sanitària i les mesures que es prenen per contenir-la impacten en sectors amb una major massa crítica en el teixit empresarial a Catalunya“, ha explicat el director de l’Àrea de Treball de PIMEC, Josep Ginesta. La patronal ha constatat la “preocupant” pèrdua del teixit productiu i ha reclamat mesures “urgents, coordinades i sostingudes” en el temps.

Autor: