El Ministeri de Foment ha tret a informació pública l’estudi informatiu per implantar l’ample de via internacional en el tram ferroviari entre Castelló i Tarragona del corredor mediterrani. L’anunci ha estat publicat aquest dilluns al BOE. L’adaptació a l’ample internacional afectarà els subtrams entre Castelló i Vandellòs, que actualment té en servei una doble via d’ample ibèric electrificada, així com la nova variant entre Vandellòs i Tarragona, que encara es troba en obres però ha d’entrar aviat en funcionament. Aquest tram connectarà amb la línia d’Alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa mitjançant el canviador d’ample de la Boella.

A banda d’aquesta adaptació, que afectarà tant les vies generals com les que així ho requereixin per raons de circulació, l’estudi informatiu també preveu adaptar les instal·lacions i elements de la línia que facin falta per poder explotar correctament la longitud del tren estàndard interoperable –de 750 metres- garantint l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de passatgers i mercaderies.

En l’àmbit global del corredor mediterrani, aquestes actuacions de modificació abastaran el recorregut entre Múrcia/Escombreras i Castellbisbal (Baix Llobregat). Segons el govern espanyol, el corredor és una peça clau en la connexió amb europea connectant Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit que concentra “una part significativa de la població i el PIB”, amb els principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials.

En aquest sentit, el Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge entre 2012 i 2024 va fixar l’objectiu de promoure “la integració funcional del sistema de transport i millorar l’eficiència i la competitivitat organitzant la utilització de les capacitats existents”. En aquest sentit, consideren fonamental assolir la “interoperabilitat ferroviària” amb la resta de xarxa europea i apostar, “de forma irrenunciable”, per l’ample de via internacional.

Autor: