A la Terra Alta, el cost energètic està repercutint en el reg dels camps des de fa anys. Les bombes elèctriques que mouen l’aigua entre els pantans i les basses s’activen només per la nit, quan l’energia és més barata. Al juliol és quan s’agreuja més la problemàtica i acaba deixant les basses molt per sota del 25% del que no haurien de baixar. Això provoca que els filtres d’aigua s’embruten i s’han de netejar diverses vegades al dia.

👤 Arribat al món de la comunicació de casualitat, m’he passat la major part de la meua vida laboral entre càmeres de televisió i programes d’edició de vídeo. Amb els anys he pogut aprofundir en el sector i realitzar diverses funcions molt variades que m’han suposat un repte constant.
📍 Tortosa, Terres de l’Ebre.