L’element patrimonial que representen les muralles de Tortosa es van veure afortunades el 30/07/2015 quan la corporació municipal de l’Ajuntament va aprovar el Pla Director de les Muralles, amb la introducció de nous suggeriments als plantejats del Departament de Cultura de la Generalitat i també confirmats per la Comissió de Patrimoni de les Terres de l’Ebre. Es tracta d’un informe on s’establien els criteris d’actuació bàsics que regulen les diverses intervencions a dur a terme en propers anys.

Des dels seus inicis Tortosa ha esta sempre una ciutat emmurallada. ilercavons, romans, visigots, musulmans, catalans i hispans han considerat la ciutat com un punt estratègics en el marc del corredor mediterrani. Però va ser sobre tot en època moderna quan les muralles van adquirir el màxim nivell d’adaptació als nous avanços militars i en concret als d’artilleria.
Tortosa, ciutat cruïlla entre Catalunya, València i Aragó es va anar convertint en plaça militar estratègica que controlava les comunicacions, però també sotmesa als continus esdeveniments que li va comportar destrucció i reconstrucció de totes les fortificacions, portals i cap de pont a Ferreries per accedir a la ciutat. Però és a finals del s. XIX, entre 1882 i 1892, quan bona part de les muralles són enderrocades per afrontar el creixement de la ciutat.

A finals del s. XX, principis del XXI, la ciutat comença a mirar les muralles com un be patrimonial, que ha anat prenen força tant des d’associacions culturals com Amics dels Castells, Ajuntament, Generalitat, Estat i UNESCO. Cuidar, conservar i potenciar el patrimoni és un valor afegit per a la ciutat i el territori que vetllen pel seu futur.

Des de l’aprovació del Pla les actuacions no destaquen. Tot el contrari. La no intervenció permet als agents meteorològics i antròpics anar deteriorant el patrimoni murallístic. La inversió és molt important per recuperar i actualitzar la situació actual. En el millor dels casos, s’haurien de potenciar actuacions concretes, però continuades, en camps de treballs o a jornal de vila, sempre amb una bona direcció seguint criteris establers en el Pla aprovat. De ben segur que la ciutadania respondria en cas de posar-ho en marxa. Esperem que d’ara endavant es vagin aplicant pressupostos que contemplen les muralles. No hem de perdre el patrimoni cultural que l’evolució històrica de les muralles aporten a la ciutat de Dertosa, Turtuxa i Tortosa.

Doctor en Ciències Geològiques.