Algunes espècies de peixos viuen habitualment al mar, però busquen les aigües dolces dels rius per reproduir-se. És el cas de l’anguila, la saboga, la llampresa o l’esturió. Aquest últim es dona pràcticament per extingit, com a conseqüència d’una sobrepesca, la contaminació o la presència d’espècies exòtiques que han alterat la cadena tròfica. Però un dels problemes més greus, expliquen des del Parc, és la presència de barreres físiques que impedeixen els peixos remuntar aigües amunt per pondre els ous. Des de fa alguns anys, un projecte que compta amb finançament del programa europeu Life, el Migratoebre, pretèn crear les condicions necessàries per afavorir la presència d’aquests peixos, amb la construcció de rampes per a peixos o ascensors que els ajuden a salvar embassaments i assuts. L’objectiu final és poder reintroduir l’esturió a l’Ebre, una espècie que, a hores d’ara, només es manté a la conca d’un riu francès.

https://www.youtube.com/watch?v=YENaluq3kmA

Periodista.