El CB Cantaires Tortosa organitza la primera edició d’una estada de Tecnificació d’Estiu dirigida a nois i noies d’entre 12 i 17 anys. El principal objectiu és millorar la qualitat tècnica de les jugadores i jugadors del club. Per això es treballa en 4 blocs fonamentals i per entrenaments específics.