El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), segons anuncia avui el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament l’“Estudi Informatiu per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani”.

La planificació ferroviària del MITMA té entre altres objectius estratègics millorar l’eficiència i competitivitat del sistema de transport ferroviari, optimitzant la utilització de les capacitats existents. Per a això, és fonamental aconseguir la interoperabilitat ferroviària amb la resta de la xarxa europea.

En aquest sentit, el Corredor Mediterrani és una peça clau en la connexió amb Europa, ja que connecta en el seu itinerari principal les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Regió de Múrcia, València i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit geogràfic que concentra una part significativa de la població i el PIB nacionals, així com als principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials.

MITMA està desenvolupant la implantació de l’ample estàndard i l’adaptació a la longitud de tren estàndard interoperable (750 m), en el tram del Corredor Mediterrani comprès entre Múrcia/Runams i el nus de Castellbisbal, a la província de Barcelona.

En el tram Castelló-Tarragona, es poden distingir dos subtrams, el Castelló-Vandellós i el Vandellós-Tarragona. En el primer tram, ja es disposava d’una via doble en ample ibèric electrificada. En el segon tram, el passat 13 de gener, va entrar en servei la denominada Variant de Vandellós, que habilita una nova doble via en ample ibèric des d’aquesta localitat fins a la connexió amb la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, mitjançant el canviador d’ample de la Boella.

Característiques tècniques de l’Estudi

L’Estudi Informatiu que avui s’aprova desenvolupa la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona, tant en les seves vies generals com en totes aquelles que així ho requereixin per raons de circulació (vies d’apartat), adaptant les instal·lacions i elements de la línia que siguin precisos per a la correcta explotació de la longitud del tren estàndard interoperable (750 m), garantint, alhora, l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.

Tràmit d’informació pública

En compliment del que s’estableix en la Llei del Sector Ferroviari, l’expedient d’informació pública i audiència de l’Estudi Informatiu es va iniciar mitjançant la publicació de l’anunci en el Boletín Oficial del Estado, de data 25 de novembre de 2019, i no va ser objecte d’avaluació ambiental en quedar fora dels supòsits de la Llei d’avaluació ambiental.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.