La setmana passada es va donar inici al programa Territori Educador i Talent al Montsià amb la presentació als representants de l’administració local, als centres educatius de formació professional, a l’empresariat i també al propi Departament d’Educació.

La sessió va celebrar-se a la seu del Consell Comarcal del Montsià amb l’assistència de més de 30 persones i es va establir l’actuació prioritària per al 2019. Així, una de les propostes que més consens han generat és la creació del Mapa de Recursos Professionalitzadors, que ha d’incloure tota la oferta formativa existent al Montsià que faciliti tota la informació necessària de la formació dual com també les mesures de flexibilització que existeixen per a fer compatible la vida laboral i la vida formativa, adequant-se a la realitat actual on una gran part de l’alumnat compagina l’assistència a l’institut amb el treball. De fet, és de gran utilitat també per a les empreses que volen millorar la pròpia productivitat amb la qualificació de la seva plantilla.

Una altra proposta que va sorgir va ser la necessitat de reforçar la orientació laboral i professionals als instituts per a millorar la transició a la vida laboral. En aquest cas, per exemple, s’ha valorat molt positivament l’experiència de la Formació Dual implantada perquè l’alumnat coneix des de dins la realitat laboral del lloc de treball pel que ha rebut formació. Per tant, aquesta línia permet desenvolupar tallers sobre el mercat de treball del Montsià i sobre les empreses del territori per a què l’orientació s’ajusti a trobar un lloc de feina.

En una altra línia, es va plantejar la creació d’una plataforma virtual per a l’atracció, foment i retenció del Talent, amb capacitat de fer de pont de comunicació amb les empreses que necessitin contractar persones amb uns perfils especialitzats i que sigui difícil de poder localitzar. Des de fa temps es demana poder identificar totes aquelles persones joves que un cop finalitzats els estudis secundaris, decideixen anar a cursar estudis superiors en altres àrees geogràfiques. La proposta seria poder dotarlos de tota la informació necessària que es desenvolupa al Montsià, no només les ofertes de feina, sinó també tot allò que possibilita un projecte de vida ple, com és l’accessibilitat a l’habitatge, la programació d’esdeveniments culturals, equipaments esportius, centres d’investigació especialitzats o molts altres serveis. Es tracta de facilitar l’acolliment de les persones per a tindre un lloc per viure i un lloc per treballar.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc el marc dels Programes de suport al desenvolupament Local.

Per finalitzar, el nou servei s’obre a la participació ciutadana. Se’n destaca el caràcter inclusiu, que s’interessa per compartir experiències, propostes i activitats a través de comissions de treball mensuals als centres educatius de formació professional de la comarca on hi participaran persones de la comunitat educativa, del teixit empresarial i responsables institucionals del Montsià.

El servei del Territori Educador i Talent és fruït del compromís amb el territori que es recull a l’Estratègia Territorial Montsià 2026 i que es concreta amb els programes de l’Agència. De fet, L’Agència de Desenvolupament Local del Montsià està impulsada cooperadament pel Consell Comarcal del Montsià, tots els ajuntaments de la comarca i l’EMD dels Muntells, la comunitat educativa i l’empresariat del territori. És una acció conjunta que rep el suport i el finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a través de la convocatòria Treball a les 7 Comarques, amb l’objectiu de donar suport a la dinamització econòmica que generi riquesa i llocs de treball.

Tota aquella persona interessada en participar pot adreçar-se al correu 2026@montsia.cat i donar un cop d’ull al web http://agencia.montsia.cat