És una reivindicació històrica que Gandesa reclami la construcció d’una circumval·lació de la N-420 i de la C-43 per evitar el trànsit de vehicles pesants i amb matèries perilloses pel centre urbà. Tot i que és un dels objectius a aconseguir per part de l’administració, el comerç local s’hi oposa per les conseqüències negatives que pot suposar això per la dinamització econòmica.