La federació de Caçadors de les Terres de l’Ebre ha fet un pas endavant i ha acordat la federació dels cotos privats. Aquest gest comportarà que l’àrea de caça sigui més àmplia. A més, de tenir un control més exhaustiu de la caça de les aus.

El pròxim pas és que l’Associació dels cotos privats de l’hemidelta esquerre i l’associació del dret s’integrin a dins de la Federació de caça de les Terres de l’Ebre el pròxim dijous 18. D’aquesta forma passaran a ser trenta-tres societats. La temporada també comença amb un augment de les normes de seguretat per part de SEPRONA I els agents rurals.

Finalment, les condicions climàtiques de l’estiu fan que la temporada de caça  es prevegi  positiva.