S’han arranjat cinc camins del Parc Natural del Delta de l’Ebre que es troben dins el terme municipal de La Ràpita. L’arranjament s’ha dut a terme sota les actuacions anuals de l’Ajuntament de La Ràpita per al manteniment de la xarxa viària. S’han arranjat cinc camins i pistes que, com es troben dins l’àrea del parc natural del delta, no està permès aplicar asfalt. És responsabilitat dels ajuntaments respectar i aplicar la normativa del parc natural del delta dins el seu terme municipal. És per aquest motiu que la via ha estat arranjada amb un material compost bàsicament per sorra molta que al banyar-se es compacta i configura un ferm apte per a l’ús d’estos camins, que és sobretot agrícola. Aquest material és totalment respectuós amb el medi ambient i el territori. Per dur a terme l’arranjament s’incorpora aquest material al camí, es regularitza el ferm a través d’una anivelladora, es banya i compacta.

Les vies que s’han arranjat han estat el camí de Cervera, el camí de la Sèquia Del Mar, el camí de la Mata, el carril bici i el camí de l’Estanyet

 

Autor: