pensions

La jubilació és un acte administratiu pel qual un treballador en actiu passa a una situació passiva laboral, sense treballar,…