NEGOCIACIÓ

La negociació és un element fonamental per a la sostenibilitat de la majoria de relacions: laborals, polítiques, internacionals. Fins i…