El COMEBE també es va sumar al dia dels museus amb un acte a un dels espais de memòria que gestiona. En concret a Veus del Front el centre d’interpretació situat al Pinell de Brai. L’acte pretenia unir memòria i poesia de la mà del traductor Eduardo Margaretto i amb els versos de Passolini, gran defensor de les llengües i anti feixista italià. Tot acompanyat de música i imatges que han il·lustrat aquesta primera edició que ha organitzat el COMEBE.