La metgessa Eulàlia Múria, natural de Santa Bàrbara i especialista en Medicina de Família al CAP d’Amposta, presentarà els resultats de la seva tesi doctoral el proper 18 de juny a la URV-Tortosa

Les arítmies del cor (entre elles la mes freqüent la “fibril·lació auricular (FA)” en llenguatge mèdic) són “una alteració del ritme cardíac” que multiplica per 5 el risc de patir un ictus (embòlia, feridura). Actualment la seva detecció passa pel mètode tradicional de “prendre el pols” o la realització d’un electrocardiograma si s’observa algun ritme estrany. Un procés poc efectiu perquè cal prendre el pols o fer electrocardiograma a tothom de forma repetida i quan es diagnostica fins en un 30% de casos ja ho fa amb complicacions, especialment un ictus.

Però què passaria si, a partir de l’historial mèdic de cada pacient de risc, hi hagués una monitorització informàtica dels pacients? Seria possible preveure el risc de FA i avançar el diagnòstic? Això és el que planteja la tesi doctoral titulada “Estratificació del risc de fibril·lació auricular (FA) en pacients d’alt risc cardiovascular”, de la metgessa Eulàlia Múria Subirats (Santa Bàrbara, 1991), que es presentarà el proper 18 de juny al campus de la URV a Tortosa.

I amb un resultat prometedor ja que aporta “la primera escala de risc a les Terres de l’Ebre i a l’estat espanyol” que identifica aquelles persones amb més risc de patir una fibril·lació auricular. I el millor de tot és que el model es podria aplicar de forma “senzilla i fàcil”, com avalen els dos prestigiosos directors de la tesi, Josep Clua i Roger Pla, també naturals de Santa Bàrbara, i amb responsabilitats de direcció mèdica al seu currículum.

Eulàlia Múria, especialista en Medicina de Família, treballa actualment al CAP d’Amposta, i haurà de defensar la seua proposta davant tota una autoritat del sistema sanitari català: Josep Maria Argimon, el secretari de Salut pública i responsable mèdic del COVID 19 a Catalunya, qui ja ha estat proposat per Junts per Catalunya com al seu candidat a Conseller de Sanitat.
La metgessa Eulàlia Múria ha invertit 3 anys en la recerca, treballant en l’anàlisi de les dades clíniques de prop de 55.000 pacients de les Terres de l’Ebre des de l’any 2013 fins l’actualitat. I sempre per documentar l’objectiu central de la recerca: identificar els pacients d’alt risc cardiovascular, que van a l’alça arran del canvi demogràfic: “entre 2015 i 2020 la proporció de població mundial amb més de 60 anys ha passat del 12% al 22%”, subratlla la investigadora.

L’envelliment de la població porta associat un increment de les patologies cròniques cardiovasculars. La investigadora explica en la tesi que aquesta arítmia augmentarà els pròxims anys, “de l’1’9% el 2008, al 3’5% el 2050”, “la seva incidència també es superior en els pacients d’alt risc cardiovascular” la qual cosa farà que “es triplique en la població de més de 80 anys”. “El 30% de les FA debuten com un ictus i l’ictus genera mortalitat i costos molt elevats, al ser la primera causa de mort en dones i la tercera en homes, causant discapacitat residual en el 45% dels casos”, explica.

És arran de tota aquesta situació que la tesi doctoral acaba quantificant com a “imprescindible detectar de forma precoç” la fibril·lació auricular per prevenir els ictus abans de que es produeixin, i per a fer-ho, proposa crear “escales de risc que detecten els pacients d’alt risc cardiovascular, aplicant cribratges i mesures terapèutiques”, actualment poc presents al sistema sanitari, amb “l’ajuda de les noves tecnologies”.

Les perspectives són esperançadores: “els resultats -inclosos en la tesi doctoral- aporten una escala de risc de FA, a partir de dades que fàcilment es poden obtenir de la història clínica de manera ràpida. Aquest model d’estratificació de risc permet discriminar aquells pacients amb majors risc de FA en els propers cinc anys de la seva vida i, per tan, en risc major d’ictus isquèmic”, afirma.

La metgessa de Santa Bàrbara es va graduar en medicina l’any 2015 a la facultat de la URV a Reus, i ha desenvolupat la seva tesi com investigadora del Grup de Recerca EBRICTUS. Sobre la seua tesi, conclou: “La fibril·lació auricular és una malaltia silent. Moltes vegades la primera manifestació és l’ictus amb les greus conseqüències que genera. Aquesta tesi aporta una escala de risc de FA que permet detectar els pacients que tenen més risc d’aquesta arítmia precoçment i aplicar els tractaments necessaris per evitar un ictus i les seves conseqüències”.

 

Autor: