La Junta Electoral Central (JEC) ha advertit aquest diumenge que les paperetes en blanc que la Generalitat ha enviat -juntament amb la resta d’opcions per a aquest 14-F- als domicilis seran considerades com a vot nul, i no vot en blanc. L’àrbitre electoral recorda que l’article 96.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que “es considera vot en blanc el sobre que no contingui papereta“, i “no es preveu la confecció de paperetes en blanc”. Per tant, segons la JEC, “la introducció d’un paper en blanc ha de ser qualificada com a vot nul” i “si bé el vot en blanc és una opció del lector, ha de ser manifestada a través de les formes que estableix de manera taxativa” aquest article.

La JEC desestima d’aquesta manera la petició que havia fet la Generalitat de Catalunya perquè es considerin vàlids els vots emesos mitjançant les paperetes en blanc que havia inclòs als enviaments realitzats als ciutadans.

Autor: