Més d’una trentena de gestors/es i tècnics esportius/es de 22 municipis diferents del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, majoritàriament vinculats als serveis d’esports municipals d’aquestes circumscripcions, portem treballant des de principis d’abril en intercanviar informació, experiències i elaborar protocols i documents tècnics per compartir i facilitar a d’altres tècnics i entitats un retorn segur a l’activitat fisicoesportiva en el context de la pandèmia del Covid-19.

Un cop superada la Fase 3 al mes de juny, quan semblava que la temporada esportiva podria tornar amb relativa normalitat, els repunts de contagis arreu del territori ens han avocat a afrontar una realitat molt complexa davant un alt risc de contagi dimensionat a l’inici de la nova temporada esportiva de competició, amb la magnitud implícita del nombre de persones que aquesta mobilitza.

En la nostra condició de tècnics esportius defensem la necessitat de recuperar el més aviat possible i amb òptimes garanties l’activitat física i l’esport donat que, lluny d’esdevenir un problema ha de ser part de la solució; considerem que l’activitat física i l’esport són serveis essencials d’utilitat pública que contribueixen a la promoció de la salut i a la qualitat de vida de les persones, però es requereix un exercici de responsabilitat i prevenció per a tornar a l’activitat amb totes les garanties“, diuen des de l’associació.

El retorn als entrenaments i competicions en aquells esports que per la seva naturalesa no permeten preservar les distàncies establertes per les autoritats sanitàries, són el repte a afrontar per les entitats i pels titulars de les instal·lacions on, tot i adoptant totes i cadascuna de les mesures de prevenció, higiene i control possibles i, fins hi tot, considerant el concepte de grups estables i permanents, generen un ampli consens d’incertesa alhora de reprendre l’activitat en les mateixes condicions de temporades anteriors o atenent els protocols impulsats per algunes federacions.

En el context actual, cada federació esportiva ha redactat un protocol propi, i ho ha fet desviant a clubs i titulars de les instal·lacions les responsabilitats i els costos econòmics i organitzacionals derivats de la implantació dels mateixos.

Les responsabilitats derivades d’aquesta situació són especialment un dels aspectes més preocupants; les nostres entitats esportives tenen un perfil molt divers, algunes amb estructures directives, administratives i tècniques molt potents i d’altres -la majoria-, entitats modestes amb pocs recursos i capacitats per incrementar la càrrega de treball exigida per la nova situació.

També cal destacar que els propietaris i titulars majoritaris de les instal·lacions esportives a Catalunya són els ajuntaments. Sembla incoherent doncs, que algunes federacions no hagin comptat amb la seva participació i opinió al respecte, suposant una ingerència en la capacitat d’establir mesures i normes adaptades a les necessitats de cada municipi o fins hi tot en la coresponsabilitat inherent com a titulars de les instal·lacions.

És per aquests motius que creiem rellevant consensuar a través de les autoritats competents, un únic document que englobi les mesures a establir i doti de seguretat jurídica tant a organitzadors com a titulars de les instal·lacions esportives, especialment pels esports anomenats de contacte.

En aquest sentit, la Taula de treball de Gestors/es Esportius/es i Tècnics/es d’Esports del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ha consensuat un document que aglutina les mesures a complir a data d’avui derivades del Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya i ha annexat una sèrie de models per a unificar i facilitar la tasca a tècnics, clubs esportius i administracions locals.

En aquest document s’hi annexen els models que caldria presentar per part d’entitats que desitgin desenvolupar les seves activitats a les instal·lacions esportives municipals adaptables a cada disciplina esportiva, instal·lació i/o municipi.

El document, donat l’actual marc normatiu, no contempla l’autorització de cap mena de pràctica, entrenament o competició fisicoesportiva que no permeti preservar les mesures establertes per les autoritats sanitàries davant el risc de contagi del Covid-19. Sí advoca, donada la transcendència envers la salut, la formació, la qualitat de vida i la vessant socioeconòmica de l’Esport, sobre l’essencial necessitat d’allotjar, iniciar i promoure qualsevol tipus d’activitat, disciplina fisicoesportiva o competició que permeti adaptar-se a les mesures sanitàries establertes fins que es neutralitzi el risc de contagi o es doti de total seguretat jurídica als organitzadors i titulars de les instal·lacions esportives” sentencien.

Cal focalitzar en el Covid-19 com a únic rival a combatre i derrotar per la comunitat esportiva. Com a Gestors/es i Tècnics/es Esportius/es ens comprometem a continuar generant documentació, intercanviant informació i facilitant assessorament a tot aquell que el necessiti, completament oberts a treballar i cercar les millors solucions, conjuntament i a disposició de la Secretaria General de l’Esport, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, de les Diputacions, així com amb les seves respectives Delegacions, Representacions i Federacions.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.