En futbol base, la Federació volia seguir la mateixa resolució que en el futbol amateur, però la gran quantitat d’equips que competeixen, ha fet que això sigui inassolible. Aquesta decisió ha provocat que hagin sortit veus crítiques i un grup d’uns 40 equips ha creat la plataforma Units pels Ascensos. A les Terres de l’Ebre, l’únic equip que ha reclamat ha estat el Futbol Formatiu Terres de l’Ebre. Del Pino s’ha mostrat molt crític.