El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha posat en marxa un pla de xoc dotat amb 3,3 M€ que permetrà habilitar fins a cinc línies d’ajuts destinats als diferents sectors marítims (pesca, aqüicultura, centres d’activitat marítima) a fi d’ajudar-los a superar els efectes econòmics provocats per la pandèmia. Aquest conjunt de mesures urgents ha estat adoptat avui en el marc del Comitè Tècnic per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID19 (CORECO).

Els sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura) han patit fortament l’efecte de la COVID19 a causa de la dificultat intrínseca de mantenir les condicions operatives en l’àmbit higienico-sanitari i les afectacions en el mercat per la desaparició del canal HORECA.

En la mateixa situació es troba el sector marítimo-recreatiu, que ha patit una paràlisi total des de l’esclat de la COVID19 i a hores d’ara els pronòstics sobre la seva evolució són incerts, davant les greus afectacions al lleure i el turisme.

Tot plegat ha fet que, entre el 15 de març i el 15 de maig de 2020, la facturació a les llotges pesqueres catalanes caigués un 50% respecte de la mitjana dels anys anteriors (-9,2 M€), amb una projecció prevista de pèrdua anual durant l’any 2020 superior al 10%.

En el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca

Davant d’aquesta situació, la Comissió Sectorial de Pesca i Aqüicultura, a instàncies del Departament d’Agricultura, va aprovar divendres passat incrementar el Pla financer de Catalunya amb 3,36 M€ addicionals del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) procedents del pla financer de l’Administració general de l’Estat per cobrir les noves necessitats (d’aquest import, un 24%, 933.100 €, es destinaran específicament a ajuts als sectors).

L’ús d’aquests fons europeus ha estat flexibilitzat recentment per poder donar resposta als reptes de la COVID19. Aquesta flexibilitat permet, entre d’altres, la possibilitat d’atorgar ajuts a la paralització temporal de la flota pesquera produïda per causa de l’impacte de la COVID19, la compensació al sector aqüícola per la davallada d’activitat i d’ingressos i el finançament de l’adquisició d’EPI i altres mesures de protecció per part dels actors de la cadena de producció i comercialització.

A banda d’aquests 3,36 M€ addicionals, Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, gestiona un total de 38 M€ de fons FEMP, els quals formen part del Programa operatiu de l’Estat per al període de programació 2014-2020. Xifra que, amb el cofinançament de la Generalitat, suma 12 M€ més.

Cinc convocatòries d’ajuts

Aquests fons addicionals serviran per convocar cinc línies d’ajuts diferents. La primera línia d’ajuts serà per paralització temporal de l’activitat marisquera, que consistirà en una compensació a pescadors de la modalitat de marisqueig pels dies d’inactivitat. L’ordre de bases d’aquests ajuts serà conjunta amb els ajuts per al sector aqüícola i serà d’un import total de 123.100 €, dels quals 30.775 € estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 70 operacions. L’ajut equivalent per a la resta de la pesca marítima serà a càrrec del MAPAMA.

La segona línia d’ajuts s’adreçarà a corregir la davallada d’ingressos en les explotacions aqüícoles. Aquesta compensació a empreses d’aqüicultura (continentals i marítimes) per reducció d’ingressos serà d’un total de 810.000 €, dels quals 202.500 € estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 80 operacions.

La tercera línia serà d’ajuts a les confraries de pescadors per la davallada de facturació en les llotges pesqueres. La compensació a les confraries de pescadors de Catalunya amb flota activa a causa de la caiguda d’ingressos relacionada amb les taxes de primera venda del peix serà d’un total de 350.000 €, finançats íntegrament amb fons propis (línia no elegible pel FEMP), que, previsiblement, donaran lloc a 27 operacions.

La quarta línia d’ajuts, que ja va ser convocada el passat 18 de juny, va consistir en 1 M€ per dotar el sector pesquer d’equips de protecció individuals davant la crisi sanitària de la COVID19. D’aquest import, 250.000 euros provenen de fons propis. Es preveu que donin lloc a 50 operacions.

Finalment, la cinquena línia d’ajuts és la destinada als operadors de Centres d’Activitats Marítimes afectats per la davallada d’activitat a causa de la incidència de la COVID19. Aquest tipologia d’ajut és la primera vegada que es convoca. La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d’immersió i acadèmies nàutiques), estarà dotada de 750.000 €, finançats íntegrament amb fons propis (línia no elegible pel FEMP). Es preveu que doni lloc a 350 operacions.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.