La Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre va reunir-se de manera extraordinària el dimecres dia 22 de gener per avaluar els danys del temporal.

La Junta va acordar reclamar els danys que la tempesta glòria ha causat a les infraestructures de reg. Es calcula que hi ha més de 5.000 metres de sèquies i desguassos afectats pel temporal, a més dels danys que ha sofert l’estació de bombament de Pal. La Comunitat preveu que trigarà encara uns quants dies a poder-la posar en servei.

La Comunitat ha garantit també que es garantirà l’aigua necessària per tal que els arrossars que han patit intrusió salina puguen rentar-se amb aigua dolça. Així,un cop buidats els camps, la Comunitat obrirà les comportes del Canal de l’Equerra de forma extraordinària entre el 15 de febrer i l’1 de març. La Junta de govern ha reclamat també “una intervenció urgent” de les administracions competents per recuperar el Delta i declarar les estacions de bombeig “d’interès general” per la seua important funció “per a l’adaptació al canvi climàtic” del delta de l’Ebre.