“Xerta Tour” és una audioguia en format de pàgina web optimitzada per smartphones, la qual presenta diversos punts d’interès del poble. Les avantatges que ofereix són múltiples. El primer exemple és que dóna indicacions a l’usuari sobre com arribar als punts d’interès gràcies a l’ajuda de Google Maps. També permet la incorporació de tots els idiomes; actualment està disponible en català, castellà, anglès i francès. A més, suposa un mitjà de publicitat excel·lent per als negocis locals.

Ara, a les diferents ubicacions de cada punt d’interès, s’hi instal·larà un panell físic anunciant l’audioguia. Cada panell estarà personalitzat segons el punt on es troba i comptarà amb un codi QR que obrirà directament la pàgina del punt corresponent. Així, qualsevol persona que passi per davant d’un d’aquests punts i tingui a mà un smartphone amb connexió a internet podrà conèixer la història i les curiositats del lloc on es troba.

S’espera que les visites a la pàgina web augmentin de manera exponencial gràcies al turisme. Així l’audioguia “Xerta Tour” no serà només una eina cultural, sinó també un potenciador econòmic per als negocis dels poble.