Els vots de Movem Tortosa, ERC, Ciutadans i CUP han tornat a tombar la nova proposta de finançament proposada pel govern de Junts per Tortosa per ampliar el teatre auditori Felip Pedrell. Els quatre grups de l’oposició han rebutjat la proposta d’execució plurianual del projecte així com la proposta de modificació pressupostària. Els tres regidors del PSC han donat suport al govern de Meritxell Roigé.

El 24 de setembe els quatre mateixos grups, que sumen 11 dels 21 vots de la Corporació, ja van rebutjar la primera proposta presentada per l’alcaldessa Meritxell Roigé per fer una operació creditícia a llarg termini per finançar aquesta ampliació.

El nou plantejament del govern proposava una amortització voluntària de deute per import de 300.000 euros, gràcies al romanent de tresoreria acumulat en l’exercici anterior. L’aprovació d’aquesta amortització hagués permès a Meritxell Roigé, d’acord amb les seves atribucions com a alcaldessa, subscriure un crèdit de 215.000 euros dins d’aquest exercici, per iniciar les obres de l’ampliació dividides en dues anualitats.