El Consell de Ministres ha acordat declarar com a “zona afectada greument per una emergència de protecció civil” a les províncies i comunitats autònomes que han sofert temporals, inundacions, incendis forestals i altres catàstrofes naturals des del passat 1 d’abril.

La declaració a través d’un Reial decret llei permet articular l’adopció d’un conjunt de mesures urgents per part de nou ministeris per a pal·liar els danys personals i materials causats per aquests sinistres. De forma absolutament provisional, l’import de les ajudes s’estima en 557,7 milions d’euros. A aquesta quantitat caldria sumar 130,2 milions en actuacions de l’Administració General de l’Estat i 58,4 milions d’euros en exempcions i bonificacions en matèria d’ocupació i Seguretat Social. L’impacte pressupostari total rondaria, per tant, els 746 milions d’euros.

Les situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica incloses expressament en el Decret llei són els incendis forestals de Tarragona, Madrid i Toledo del mes de juny, les inundacions a Navarra i Orense al juliol, els incendis forestals declarats a l’illa de Gran Canària a l’agost i els episodis de Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que van afectar diverses comunitats autònomes -especialment, del sud-est peninsular- a la fi d’agost i a mitjan setembre.

Danys personals i materials

El Ministeri de l’Interior gestionarà les ajudes dirigides a pal·liar els danys personals o materials soferts per les famílies en el seu habitatge habitual o en els seus estris de primera necessitat i per les comunitats de propietaris en els elements comuns, així com els causats en establiments mercantils, industrials o de serveis. També sufragarà despeses d’emergències realitzats per les corporacions locals i compensarà a les persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestacions personals o de béns a requeriment de l’activitat competent.

S’estima que aquestes ajudes sumaran deu milions d’euros. La seva concessió té caràcter subsidiari i complementari a les indemnitzacions abonades per les entitats asseguradores o el Consorci de Compensació d’Assegurances.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació preveu destinar dos milions d’euros a la restauració forestal de les zones afectades pels incendis i 4,8 milions a actuacions relacionades amb el finançament d’avals.

La major part de la compensació dels danys per les pèrdues sofertes en les produccions agrícoles i ramaderes procedirà de les indemnitzacions de les assegurances agràries, però el Decret llei contempla concedir ajudes a aquelles explotacions agrícoles i ramaderes que no tinguin contractada la pòlissa de l’assegurança quan hagin sofert pèrdues superiors al 30% de la seva producció, sempre que s’hagués contractat l’assegurança per a la campanya anterior i en aquesta campanya no s’hagués contractat encara, perquè encara els quedava termini per a formalitzar la pòlissa, o perquè no s’havia obert el període de subscripció. Els titulars d’explotacions agrícoles amb pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades podran rebre ajudes per a pal·liar danys que no siguin assegurables. En total, les actuacions i ajudes d’aquest Ministeri superaran els 13 milions d’euros.

Domini públic i infraestructures

Quant al Ministeri per a la Transició Ecològica, es recullen actuacions per import de 62,3 milions d’euros per a restaurar el domini públic marítim terrestre en el litoral corresponent, així com el domini públic hidràulic.

El Decret llei faculta al Ministeri de Foment a declarar d’emergència les obres executades per aquest departament per a reparar els danys ocasionats en infraestructures de la seva titularitat. Les actuacions en ADIF, AENA, Renfe, Carreteres, Institut Geogràfic Nacional i Ports suposaran un mínim de 60,7 milions d’euros.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública gestionarà les ajudes per a reparar els danys en infraestructures municipals i en la xarxa viària de les diputacions provincials, les comunitats autònomes uniprovincials i els capítols insulars. L’import estimat i provisional d’aquestes ajudes, que finançaran fins al 50% del cost de cada projecte, és de 541,7 milions d’euros.

Beneficis fiscals i mesures laborals

Pel que respecta al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el Decret llei permet establir bonificacions i exempcions de quotes de la Seguretat Social, amb un impacte pressupostari estimat de 58,4 milions d’euros.

Per part seva, el Ministeri d’Hisenda concretarà les exempcions en la quota de l’Impost sobre Béns immobles i les reduccions en la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Com és habitual, estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes per danys personals.

En l’àmbit del Ministeri d’Economia i Empresa, el Decret llei contempla que es podrà sol·licitar l’actuació del Consorci de Compensació d’Assegurances per a una avaluació més correcta dels danys no personals (en habitatges o empreses) sempre que no afectin béns de titularitat pública.

L’activació d’ajudes per a empreses serà l’aportació del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a pal·liar les conseqüències de les situacions catastròfiques. /ACN

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.