Aquest dilluns comencem els treballs de retirada de la fusta cremada, ho tenim tot a punt”. Així, ha anunciat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, aquest matí a Flix, que s’iniciaran les actuacions urgents de restauració dels terrenys forestals afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre del passat 26 de juny. Aquestes mesures suposen una inversió directa per part del Departament de prop de 2,2M€. L’inici dels treballs forestals s’ha comunicat en el marc de les noves reunions que Jordà ha mantingut amb afectats per l’incendi i amb els alcaldes i representats de diferents organismes. La consellera també ha anunciat que s’ha acordat constituir una Taula de Treball entre pagesos afectats i Departament d’Agricultura per a analitzar cas per cas les solucions possibles per a les diferents explotacions que van patir l’incendi.

L’incendi va afectar 5.046 hectàrees, de les quals un 80% són forestals (4.071 ha). Els treballs consistiran en la restauració de la coberta vegetal afectada retirant l’arbrat cremat per a facilitar la regeneració i disminuir els riscos relacionats amb l’erosió i la sanitat vegetal. Aquests treballs aniran a càrrec de Forestal Catalana S,A., empresa adscrita al Departament d’Agricultura. El cost de les actuacions l’assumirà íntegrament el DARP, de manera que els més de 800 propietaris dels terrenys no hauran de fer cap inversió econòmica. Està previst que totes les actuacions finalitzin abans de l’estiu de 2020.

Les accions proposades de tractaments de la vegetació tenen com a objectiu la implementació i futur desenvolupament d’un bosc que protegeixi el sòl dels processos erosius, i que augmenti i conservi la biodiversitat existent a la zona. Es tracta de recuperar i millorar la situació ambiental i social dels municipis afectats per l’incendi. També s’intervindrà en la millora de la xarxa viària necessària per a la gestió, la prevenció, i l’extinció d’incendis de la zona.

Prioritat per als afectats per l’incendi que es vulguin acollir als ajuts de competitivitat

Com a novetat a les mesures ja anunciades per recuperalció del potencial productiu, Jordà ha explicat als afectats i alcaldes que es donarà prioritat a les finques i explotacions situades a la zona de l’incendi perquè tinguin prioritat a l’hora d’accedir als ajuts de competitivitat.

Els ajuts a la competitivitat contribueixen a millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries i a promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores. Aquests ajuts subvencionen entre un 35% i un 55% de l’import de la inversió, en funció de les característiques de l’explotació i contribueixen a la modernització i incrementen la participació i l’orientació al mercat agrari.

En les bases de la propera convocatòria d’ajuts per a l’any 2020 s’inclourà una priorització, per a facilitar que aquelles persones titulars afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre puguin disposar de més puntuació en el moment de l’adjudicació dels ajuts.

Línies de crèdit per als afectats

El Govern va aprovar el passat 1 d’agost el Decret que inclou l’establiment de línies de crèdit amb condicions avantatjoses per tal que els titulars puguin restituir el més ràpidament possible els danys. Poden ser beneficiaris dels ajuts i les subvencions les comunitats de regants, els titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes que tinguin la condició d’agricultor professional o d’explotació agrària prioritària i els titulars d’explotacions forestals.

La finalitat d’aquests préstecs és recuperar el potencial productiu de les finques afectades per l’incendi, per a finançar les necessitats de circulant i inversions per a la replantació o restauració dels conreus llenyosos, la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu, i la rehabilitació de les xarxes de reg de les parcel·les afectades, que estiguin declarades com de regadiu a la darrera DUN.

Aquesta línia de préstecs per import de 5M€ s’articularà a través de l’Institut Català de Finances, i podrà ser ampliada en funció de les disponibilitats pressupostàries. La consellera d’Agricultura ha explicat que aquests crèdits busquen “restituir la capacitat productiva, crear les condicions per a què aquestes terres siguin productives, i no només això, millorar-les si és possible”. El tipus d’interès, estimat en 0,8M€, l’assumirà íntegrament el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L’ordre que permetrà accedir als crèdits s’està tramitant i mentrestant les explotacions que ho desitgin poden començar les actuacions per a restituir el potencial productiu i demanar el crèdit una vegada surti l’ordre de convocatòria.

Teresa Jordà també ha explicat que des del Departament d’Agricultura s’està impulsant un canvi de paradigma, una nova cultura de com s’ha de relacionar l’administració amb el sector. “Tenim un gran repte com a país que és crear les condicions per a què el món rural sigui productiu i per això ens cal un canvi estructural per a què els pagesos siguin els principals gestors del territori”, ha afegit la consellera. Així, s’ha refermat en la idea que “hem de pensar en global, prenent consciència de l’importantíssim paper del món rural, construint un sector fort i dinàmic, i això es fa a partir de mesures estructuals que són autèntiques eines de país com la Llei d’Espais Agraris, aprovada fa uns mesos al Parlament”.

Més inversió en prevenció d’incendis

Un altre bloc de mesures previstes que ja es van anunciar a finals de juliol són les intervencions estratègiques per valor de 3,5 M€ en infraestructures bàsiques per a la prevenció d’incendis forestal. Es tracta d’actuacions com ara la neteja i el condicionament de camins, l’establiment de franges estratègiques de protecció i punts d’aigua, i també l’extensió de les xarxes de regadiu a parcel·les agrícoles aptes per a regadiu amb finalitat de prevenció d’incendis.

La reunió amb Agricultura calma els ànims dels pagesos afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre

Pagesos optimistes després que la consellera els hagi assegurat que les reunions i el diàleg continuarà per tal d’arribar als acords més favorables per a tots.

 

Redacció: F.T.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.