Unió de Pagesos de Catalunya valora com a insuficient la proposta, feta pública ahir, per part de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, de mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre. El sindicat mostra el seu descontentament amb la proposta ja que no contempla els ajuts per a compensar les pèrdues de renda de la pagesia professional que tenen danys significatius en la producció d’enguany o que en continuaran tenint els propers anys, sense els quals no es pot garantir la continuïtat de la seva activitat professional. Atès l’elevat grau d’afectació en aquestes explotacions, no es podran refer només amb préstecs a 7 o 8 anys amb 4 de carència d’amortització i els interessos bonificats.

Unió de Pagesos de Catalunya insisteix en la imperiosa necessitat de que el Govern de la Generalitat de Catalunya promulgui, de forma urgent, un decret llei de mesures de reposició immediata, imprescindible i inajornables per a la reposició d’aquells béns agraris imprescindibles per assegurar la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries.

El sindicat també ha proposat, a la consellera Jordà, incloure una discriminació positiva, mitjançant una puntuació específica dins dels criteris de selecció dels ajuts a les inversions en les explotacions agràries de la convocatòria del Contracte Global d’Explotació del 2020, per tal d’assegurar que la pagesia professional afectada per l’incendi i que ha de recuperar el potencial productiu afectat, tingui assegurat l’ajut del 35% al 50% a les inversions per les noves plantacions, instal·lacions i maquinària necessàries per a l’esmentada recuperació.